Dr. Naoki Yamamoto

山本直輝

Born in 1989. BA from Doshisha University, MA and Ph.D. from Kyoto University

Now He is  Assistant Professor at İbn Haldun University

​His latest publications are Japanese Translation of Sulami's Futuwwa, Shueisha Essay Series of "Introduction to Tasawwuf: Comparison with Shonen Manga"

Academic Coordinator

M.Ebubekir 

​项目协调人

Project Coordinator

2021 Yılında Uluslarası İlişkiler ve Arapça Dili İslami İlimler Fakültesini bitirdi. Çin ve Japonya üzerine çalışmalar yapmaktadır. Aynı zamanda Çince dilini iyi düzeyde bilmektedir.

İstanbul Fikir Akademi'sinin sekretaryasına dahildir.

Danışmanlar