DEĞİŞEN DÜNYANIN YAZARLARI: İSHİGURO’NUN UZAK TEPELER VE MURAKAMİ’NİN İMKANSIZIN ŞARKISI ROMANLAR


IHU Japonya Çalışmaları Merkezi’nin düzenlediği bu tez seminerinde Berfu Şengür, İngiliz ve Japon edebiyatının çağdaş temsilcileri Ishiguro ve Murakami’nin bahsi geçen romanlarındaki ölüm kavramını karşılaştırmalı okuma yoluyla analiz etmiştir. Yazarların ölüm temasına yaklaşımlarının yanı sıra, karakterlerin ölümle başa çıkma yollarındaki benzerlik ve farklılıklar da psikanaliz kuramı ekseninde incelenmiştir.

65 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör